Ik wil een infosessie
volgen
Back to the news

Het engagement van de partnergemeenten

"Welk politiek machtsniveau staat dichter bij zijn jeugd en zijn vrijwilligers dan een gemeente?" Deze reflectie lag aan de basis van de "Gemeenten Campagne" die in januari 2019 door het Platform voor de Samenlevingsdienst werd gelanceerd. Het doel: steden en gemeenten voorstellen deel te nemen aan de ontwikkeling van de Samenlevingsdienst op het grondgebied van de gemeenten door middel van verschillende niveaus van engagement.

De vijf mogelijke niveaus

Steden en gemeenten kunnen zich naargelang hun wens op vijf mogelijke niveaus engageren. Al deze niveaus dragen bij tot de ontwikkeling van de Samenlevingsdienst, op een symbolische wijze, op politiek vlak of op een eerder praktische wijze, in het werkveld.

  • Niveau 1: De gemeente engageert zich om symbolisch en politiek het project van de Samenlevingsdienst te ondersteunen door middel van de ondertekening van het Charter "Een Samenlevingsdienst voor en door jongeren".
  • Niveau 2: Op dit niveau verbindt de stad of de gemeente zich ertoe de jongeren van 18 tot 25 jaar en de potentiële gastorganisaties te informeren over het bestaan van de Samenlevingsdienst. Het Platform voor de Samenlevingsdienst voorziet hiervoor flyers, affiches, artikels voor de nieuwsbrief en website en indien gewenst een gepersonaliseerde roll-up met het logo van de gemeente.
  • Niveau 3: De gemeente kan de Samenlevingsdienst op verschillende manieren ondersteunen om meer vormingen en opleidingen te organiseren. Er kunnen bijvoorbeeld lokalen ter beschikking worden gesteld waar er een vormingsdag kan doorgaan of de gemeente kan T-shirts (bio & fairtrade) voor een groep jongeren in Samenlevingsdienst financieren. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om een vormingsdag te ondersteunen.
  • Niveau 4: Op niveau vier beslist de gemeente om een Samenlevingsdienst-project binnen de eigen stads- of gemeentediensten te starten. Het idee is dat gemeenten gastorganisaties kunnen worden voor jongeren die een Samenlevingsdienst doen. De voorgestelde organisaties moeten wel in het belang van de gemeenschap zijn (een rusthuis, kinderopvang, bibliotheek, cultureel centrum, provinciaal domein, etc.).
  • Niveau 5: Ten slotte kunnen de gemeenten zich er ook toe verbinden het traject van één jongere in een Samenlevingsdienst te financieren.
Contacteer ons voor meer informatie