Ik wil een infosessie
volgen

Onze sympathisanten

Bij de Samenlevingsdienst mogen we rekenen op een steuncomité en op een onderzoekscomité waarin heel wat mensen zetelen die de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren in België genegen zijn.

Getuigenissen

De stem van de mensen die ons steunen

Ontdek in deze interviewreeks het standpunt van verschillende bekende personen uit de academische, associatieve, culturele en andere sectoren over de Samenlevingsdienst.

Jean Paul Van Bendegem, emeritus hoogleraar filosofie en logica

Mens-in-maatschappijvorming: dat is waar het om draait!

Ignaas Devisch, professor filosofie, medische filosofie en ethiek

De Samenlevingsdienst biedt jongeren een prima plaats om langzaam burger te worden

Wouter Torfs, sociaal ondernemer en CEO van "CAW Vlaanderen"

Het kan voor je latere carrière nuttig zijn om soft skills aan te leren. Als de Samenlevingsdienst dat voor een stuk opvangt, is dat een grote troef.

Étienne de Callataÿ, econoom

De Samenlevingsdienst is onze steun waard omdat elke jongere het recht heeft om zich persoonlijk te ontwikkelen en zich in te zetten voor de maatschappij. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de economische realiteit, wat kan bijdragen aan de realisatie ervan.

Dirk De Wachter, psychiater

Tijdens een Samenlevingsdienst krijg je op een gestructureerde en ondersteunende manier de tijd om te reflecteren

Patrick Loobuyck, moraalfilosoof en hoogleraar

Jonge mensen die zich inzetten, daar wordt ook de samenleving beter van.

Ignace Glorieux, voorzitter van de vakgroep sociologie aan de VUB

De Samenlevingsdienst kan een element zijn in de overgangsfase van jongere naar volwassene. Als jongeren daardoor socialer worden, zich meer bewust van wat samenleven betekent, levert dat ook een betere samenleving op.

Adélaïde Charlier, coördinator voor de Youth for climate-beweging

Door de Samenlevingsdienst kunnen we reageren op noodsituaties of crisissen waarmee we vandaag worden geconfronteerd. Jonge mensen krijgen er rechtstreeks de middelen opdat ze zich kunnen inzetten.

De comités

Het steuncomité

Het steuncomité verenigt prominente personen uit verscheidene sectoren die de Samenlevingsdienst op grote schaal in België willen institutionaliseren: academia, het middenveld, sport, cultuur, de bedrijfswereld en ga zo maar verder. Gezien de onafhankelijkheid van de Samenlevingsdienst op ideologisch en religieus vlak, zijn er geen politieke of religieuze figuren in opgenomen. Een groot aantal politici van de belangrijkste partijen van het land steunt echter wel het project, zoals blijkt uit de lijst van ondertekenaars van de Open Brief die in 2015 werd gepubliceerd. Dit zijn de sympathisanten van ons steuncomité:


 • Jean Drèze, ontwikkelingseconoom, is momenteel gasthoogleraar aan de universiteit van Ranchi. Hij heeft een groot aantal bijdragen geleverd aan de ontwikkelingseconomie en het overheidsbeleid, met speciale aandacht voor India. Tot zijn recente boeken behoren "An Uncertain Glory: India and Its Contradictions" (met Amartya Sen) en "Sense and Solidarity: Jholawala Economics for Everyone". Jean Drèze is ook actief in verschillende campagnes voor economische en sociale rechten.
 • Eric De Keuleneer, gedelegeerd bestuurder van de Universitaire Stichting en voorzitter van het Koninklijk Belgisch Filmarchief. Hij heeft verschillende functies bekleed bij banken in Luxemburg en België, en was hoofd van het Centraal Bureau voor hypothecair krediet, een openbaar kredietinstituut van de Belgische Staat. Hij heeft lesgegeven in verschillende programma's van de Solvay Brussels School of Economics van de Vrije Universiteit Brussel, in Brussel en in Vietnam, over het bankwezen, governance en economische regulering, waarover hij ook verschillende artikelen en boeken heeft gepubliceerd, en sinds de jaren negentig heeft deelgenomen aan publieke debatten.
 • Étienne de Callataÿ, econoom.
 • François Ost, François Ost is jurist en filosoof, gasthoogleraar emeritus aan de Université Saint-Louis (Brussel) en honorair hoogleraar aan de Université de Genève. Hij is voormalig vice-rector van de Université Saint-Louis, lid van de Académie royale de Belgique en stichtend voorzitter van de The European Academy of Legal Theory. Hij heeft een twintigtal werken gepubliceerd over rechtstheorie en rechtsfilosofie. François Ost is ook voorzitter van de Stichting voor Toekomstige Generaties en auteur van verschillende toneelstukken. 
 • Piet Colruyt, sociaal ondernemer en impact investeerder, oprichter van Impact Capital en Impact House.
 • David Van Reybrouck, cultuurhistoricus, dramaturg, schrijver en opiniemaker; auteur van "Missie" (2007), "Congo. Een geschiedenis" (2010), "Tegen verkiezingen" (2013) en "Vrede kun je leren" (2017), in medewerking met Thomas d'Ansembourg. Hij is laureaat van meerdere internationale prijzen en staat ook aan het initiatief van de burgertop G-1000.
 • Bart Steukers, Algemeen directeur van Agoria, de federatie van de technologische industrie. Met 1750 bedrijven die 300.000 werknemers vertegenwoordigen, is Agoria de grootste Belgische werkgeversorganisatie.
 • Philippe Van Parijs, filosoof en econoom, oprichter van de Hoover-leerstoel Economische en Sociale Ethiek aan de UCL. Professor emeritus aan de UCL, KUL, Oxford en Harvard. Co-coördinator van de Pavia Group, Re-bel Initiative en het Marnix Plan. 
 • Thomas d'Ansembourg, psychotherapeut en spreker, is al lange tijd betrokken bij het helpen van jongeren in moeilijkheden. Auteur van "Cessez d'être gentil, soyez vrai" (2001), "Du je au nous - l'intériorité citoyenne: le meilleur de soi au service de tous" (2008) en, mede-geschreven met David Van Reybrouck, "La paix ça s'apprend! Guérir de la violence et du terrorisme" (2016).
 • Jan Danckaert, Rector van de VUB.
 • Rik Van de Walle, Rector van de Universiteit Gent (UGent).
 • Vincent Blondel, Rector van de UCLouvain.
 • Pierre Jadoul, voormalig Rector van de Universiteit van Saint-Louis – Brussel.
 • Herman Van Goethem, Rector van de Universiteit Antwerpen (UA).
 • Bernard Vanheusden, Rector van de Universiteit Hasselt (UHasselt).
 • Philippe Dubois, Rector van de Universiteit van Bergen.
 • Naji Habra, voormalig Rector van de Universiteit van Namen.
 • Pierre Wolper, voormalig Rector van de Universiteit van Luik.
 • Philippe van Meerbeeck, psychiater en psychoanalyticus voor jongeren en jongvolwassenen. Auteur van "Ainsi soient-ils ! A l’école de l’adolescence" (2012) en van "Jeunes dans l’apocalypse. Pour quelles idées mourir aujourd’hui ?" (2017).
 • Jean Paul Van Bendegem, Filosoof, wiskundige en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. 
 • Frank De Winne, voormalig hoofd van het European Astronaut Centre - European Space Agency (ESA)
 • Alain Deneef, bedrijfsleider. Voormalig ondervoorzitter van Belgacom en voormalig voorzitter van de NMBS. Vandaag Consultant Strategie en Public Affairs voor P&V Consulting Group en voorzitter van het Brussels Studies Institute, Aula Magna, European Quarter Fund, EQuAMA, Repères, Fondation Carmeuse, Jubel.....
 • Patrick Loobuyck, Hoogleraar moraal- en politieke filosofie aan de universiteiten van Antwerpen en Gent. Auteur van "Samenleven met gezond verstand" (2017) en Opiniemaker voor De Morgen.
 • Bea Cantillon, Hoogleraar Sociologie en Directeur van het Herman Deleeck Centrum voor Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen. Secretaris-generaal van de Stichting voor internationale studies inzake sociale zekerheid en lid van de Hoge Raad voor de werkgelegenheid. Voorzitter van 11.11.11.
 • Wouter Torfs, CEO van de winkelketen Schoenen Torfs en visionair in people management. Gekozen in 2018 voor het 5de opeenvolgende jaar "Beste Werkgever van België" in de categorie "Bedrijven met meer dan 500 werknemers" door de Vlerick Business School.
 • Bernard Boon-Falleur, bedrijfsleider, Voorzitter van de stichting SOS Jeunes en Voorzitter van de Werkgroep van het « Pacte d’excellence » van de Franstalige gemeenschap belast met de strijd tegen schooluitval. Voormalig voorzitter van Flagey.
 • Roland Vaxelaire, Bedrijfsleider en Directeur van Responsibility Management, een adviesbureau voor duurzaamheidsstrategie. Voormalig directeur Kwaliteit, Verantwoordelijkheden en Risico's bij Carrefour.
 • Pie Tshibanda, Psycholoog; kunstenaar en schrijver. Auteur van."Un fou noir au pays des blancs", "Ces enfants qui n'ont envie de rien", "Je ne suis pas sorcier !"...
 • Frank Deboosere, weerman. Presenteert het weerbericht op de VRT sinds 1987. Auteur van "Weer en milieu" (1996), "Reis door het heelal" (2008), "Meer weer" (2009), "Kijk omhoog!" (2015) en "En de zon fietst door de hemel" (2018).
 • Salvatore Curaba, ondernemer. Oprichter en CEO van het IT-bedrijf EASI, in 2018 voor het vierde opeenvolgende jaar door de Vlerick Business School verkozen tot "Beste Werkgever in België" in de categorie « bedrijven van minder dan 500 werknemers ». In een ander leven was Salvatore Curaba een profvoetballer. 
 • Gert Peersman, Econoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Daarnaast ex-lid van de Hoge Raad van Financiën. Was vroeger consultant voor centrale banken zoals de Europese Centrale Bank en de Bank of England. Columnist voor De Standaard. Verschijnt op regelmatige basis in de media als commentator op de economische actualiteit. 
 • Magaly Rodriquez Garcia, Professor hedendaagse geschiedenis aan de KU Leuven, hoofd van de onderzoeksgroep "Moderniteit en Samenleving, 1800-2000" en gespecialiseerd in de geschiedenis van prostitutie, subalterne groepen, globale arbeidersgeschiedenis en sociaal beleid bij internationale organisaties.
 • Herman De Dijn, emeritus hoogleraar filosofie Hoger Instituut Wijsbegeerte en ere-vice-rector Humane Wetenschappen van de KU Leuven.
 • Adélaïde Charlier, Coördinatrice (FR) van de Youth for Climate beweging.
 • Anuna De Wever, voormalig Coördinatrice (NL) van de Youth for Climate beweging. 
 • Ignaas Devisch, Professor Filosofie & (UGent).
 • Ignace Glorieux, Socioloog en hoofd van de opleiding Sociologie aan de VUB.
 • Luc Sels, Rector van de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven).
 • Ben Lambrecht, Directeur PXL.
 • Hassan Al Hilou, Oprichter Capital VZW, strategisch adviseur, keynote spreker en auteur op het gebied van radicale diversiteit, inclusieve innovatie en transformatie van de samenleving (publieke sector) en de impact daarvan in verschillende sectoren.

Het onderzoekscomité

De leden van het onderzoekscomité zijn experts uit verschillende academische domeinen die niet alleen de institutionalisering van de Samenlevingsdienst ondersteunen, maar ook hun expertise inbrengen in de ontwikkeling van het theoretische en praktische kader ervan. Dit doen ze door deel te nemen aan onderzoeksprojecten, seminaries, colloquia, opleidingen, enquêtes, publicaties of andere vormen van partnerschap. Denk daarbij aan het colloquium rond de sociaal-economische impact van de Samenlevingsdient.


 • Joël Van Cauter, doctor in de filosofie en econoom. Als fellow van de denktank Itinera en adviseur voor projecten van openbaar of collectief belang houdt hij zich met name bezig met vraagstukken op het gebied van integratie en governance.
 • Abraham Franssen, Hoogleraar Sociologie en Directeur van het Centrum voor Sociologische Studies aan de Universiteit van Saint-Louis-Brussel. Specialist in de analyse van het overheidsoptreden, het sociaal beleid en de sociologie van de collectieve actie.
 • Lesley Hustinx, Hoogleraar Sociologie aan het Centrum voor Sociale Theorie van de Universiteit Gent, lid van de Raad van Bestuur van de International Society for Third Sector Research en expert voor de Hoge Raad van Vrijwilligers van de Federale overheid (HRV). Specialist in burgerschap, integratie en vrijwilligerswerk.
 • Marc Verdussen, Hoogleraar Constitutioneel recht, Directeur van het Centre de recherche sur l'Etat et la Constitution (CRECO) en Voorzitter van de Commissie voor Ethisch Onderzoek aan de UCL. Co-Redacteur van het Woordenboek van de Zesde staatshervorming (2015). Lid van de Balie van Brussel.
 • Jacques Defourny, Gewoon hoogleraar aan de HEC Luik Management School en Directeur van het Centrum voor Sociale economie van de Universiteit van Luik. Mederedacteur van Sociale en Solidaire Economie, Sociaal-economische aspecten van de 3de sector (2017). 
 • Nicolas Standaert, Gewoon hoogleraar en Directeur van het Departement Sinologie van de KUL. Gasthoogleraar aan de universiteiten van Berkeley en Harvard. Voorzitter van het KUL Service Learning Program.
 • Valérie Becquet, Hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Cergy-Pontoise (Frankrijk), lid van het laboratorium van het EMA (School, Mutaties, Leerlingen) en specialist van de Franse Service Civique. Auteur van Politiques de jeunesse : le grand malentendu (2012).
 • Filip Coussée, doctor in de psychologie en pedagogische wetenschappen, specialist in sociaal werk in de jeugdsector. Onderzoeker bij de afdeling Sociale Agogie van de Universiteit Gent en Verantwoordelijke  van het jeugdcentrum De Luwte in Slypskapelle, West-Vlaanderen.
 • Alain Eraly, Gewoon hoogleraar Sociologie aan de ULB en Solvay Brussels School. Auteur van L'expression et la représentation. Une théorie sociale de la communication (2000), Le pouvoir enchaîné. Etre Ministre en Belgique (2002) en Autorité et légitimité. Le sens du collectif (2015).
 • Didier Reynaert, doctor in pedagogische wetenschappen  aan de Universiteit Gent en Docent Sociaal werk aan de Universiteit Gent, lid van de onderzoeksgroep "Sociaal werk en mensenrechten". Gasthoogleraar aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Nederland).
 • Jean-Pierre Lebrun, psychiater en psychoanalyticus. Voormalig Voorzitter van de Freudiaanse Vereniging van België en de Internationale Lacaniaanse Vereniging (ALI). Auteur van talrijke boeken waaronder Un monde sans limite (1997) en Une parole pour grandir (2017). Directeur van drie collecties uitgegeven door Erès: Humus, Psychanalyse et écriture, en Singulier-pluriel.
 • Olivier Servais, Gewoon hoogleraar Antropologie, Decaan van de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Communicatie, UCLouvain.
 • Beno Schraepen, Docent Orthopedagogie aan de Hogeschool Artesis Plantijn Antwerpen, specialist in de inclusie van mensen met een handicap.     
 • Catherine Laviolette, doctor in de politieke en sociale wetenschappen, auteur van het IWEPS-rapport "Young people in precaire situaties van impasse, berusting en vindingrijkheid in armoede" (2016).
 • Céline Tignol, doctor in de filosofie (UCL), Projectleider bij het Centrum voor de preventie van extremisme en gewelddadig radicalisme (CREA).
 • Pierre-Etienne Vandamme, postdoctoraal onderzoeker aan de UCL en de KUL, FNRS-onderzoeker aan de ULB.