Ik wil een infosessie
volgen

Bestaat dit ook in andere landen?

Heel wat landen hebben een vorm van burger- of samenlevingsdienst, elk met zijn specificaties. Van Cambodja tot Canada en van de Ivoorkust tot Duitsland: wereldwijd bestaan er meer dan 200 burgerdienst-programma's voor jongeren.

Een internationale definitie

De International Association for National Youth Service omschrijft de burgerdienst voor jongeren op basis van de volgende criteria:

 • Gericht op jongeren (16-30 jaar)
 • Aanbod om zich te engageren binnnen maatschappelijke projecten
 • Aanzet voor een proces van persoonlijke ontplooiing waarbij competenties en sociale vaardigheden verworven worden
 • Vrijwillig of verplicht
 • Vereist een voltijds engagement over een lange periode (minimum 6 maanden)
 • Jongeren krijgen de middelen om in hun behoeften te voorzien
 • Ondersteund en gestimuleerd door de overheid en met betrokkenheid van alle maatschappelijke actoren

Duitsland: de Bundesfreiwilligendienst (BFD)

De Bundesfreiwilligendienst is er voor iedereen, zonder leeftijdsgrens.

De Bundesfreiwilligendienst is een vrijwillige federale burgerdienst. Deze dienst vervangt de burgerdienst ('Zivildiens't) die werd stopgezet na de afschaffing van de verplichte legerdienst:

 1. Gefinancierd door de staat.
 2. Staat open voor iedereen, zonder leeftijdsgrens.
 3. 80% van de deelnemers is jonger dan 27.
 4. Jongeren voeren er gedurende 6 tot 18 maanden een gemeenschapsproject uit in domeinen zoals milieu- en natuurbescherming, integratie, onderwijs, sociale aangelegenheden, cultuur en sport.
 5. In 2015 namen zo’n 35.000 jongeren deel.

Luxemburg: de Service volontaire pour les jeunes

De Service volontaire pour les jeunes is een vrijwilligersdienst voor jongeren en wordt geleid door de Service National pour la Jeunesse, een regeringsinstantie die valt onder het Ministerie voor Gezin en Integratie:

 • Staat open voor jongeren tussen 16 en 30 jaar die niet meer schoolplichtig zijn.
 • Jongeren voeren er een project uit van openbaar nut gedurende 3 tot 12 maanden.
 • Je kan je project doen in Luxemburg of in het buitenland in verschillende domeinen zoals de (socio)culturele sector, jeugdwerk en milieubescherming.
 • Het omvat de Europese vrijwilligersdienst, de vrijwillige oriëntatiedienst en de vrijwillige samenwerkingsdienst.

Frankrijk: de Service Civique

De Franse Service Civique is er voor jongeren van 16 tot 25.

De Service Civique werd in 2010 in Frankrijk ingevoerd onder leiding van de Hoge Commissaris voor de Jeugd, Martin Hirsch, en wordt gecoördineerd door het Agentschap van de Burgerdienst:

 • Staat open voor alle jongeren tussen 16 en 25 jaar.
 • Deelnemers voeren er een maatschappelijk project van 6 tot 12 maanden uit bij verenigingen, lagere overheidsinstanties of openbare instellingen zoals musea en scholen.
 • Je kan je project doen in Frankrijk of in het buitenland in 9 grote domeinen: cultuur en vrije tijd, internationaal humanitair en ontwikkelingswerk, algemeen onderwijs, milieu, nood- en crisishulp, geschiedenis en burgerschap, gezondheid, solidariteit en sport.
 • Sinds de oprichting in 2010 hebben zo’n 120.000 jongeren een vorm van burgerdienst verricht. 
 • Grondlegger van de burgerdienst in Frankrijk is de vereniging Unis-Cité.

Italië: de Servizio Civile

De Servizio Civile Nazionale werd in Italië bij wet door het parlement ingevoerd in maart 2001 na de afschaffing van de legerdienst:

 • Staat open voor alle jongeren tussen 18 en 28.
 • Deelnemers voeren er een project van 12 maanden uit bij een vzw, ngo of overheidsinstantie.
 • Jongeren kunnen zich inzetten voor verschillende soorten solidariteits- of maatschappelijke projecten in Italië of in het buitenland (sociale sector, cultuur en educatie, erfgoed, milieu en civiele bescherming).
 • Tussen 2001 en 2014 hebben 313.535 jongeren burgerdienst verricht, op dit ogenblik zijn ze met ongeveer 15.000.
 • De belangrijkste organisatie die jongeren en verenigingen aan elkaar koppelt is Arci Servizio Civile.