Ik doe een
Samenlevingsdienst

Vormingen die je bij ons kan volgen

Een Samenlevingsdienst doen betekent ook vormingen volgen om zo onder andere beter je rechten en plichten als burger te leren kennen. Of wat dacht je van politici leren kennen? Infosessies volgen over handicaps, duurzame consumptie, circulaire economie… Het staat allemaal op het programma! Samen met de andere jongeren van je groep en met je begeleiders ontdek je hoe je een goede en kritische burger kan zijn.

Vormingen

Vorming burgerschap

Je Samenlevingsdienst begint met een startweek. Vier dagen lang maak je kennis met de andere jongeren van je groep en je de begeleiders en vorm je een hechte groep.

Daarna volgen jullie samen een heleboel vormingen: wat moet je weten en doen om een goede en kritische burger te zijn? Maar ook politici ontmoeten en et hen in gesprek gaan, de Europese instellingen bezoeken, leren over duurzaam consumeren, omgaan met personen met een beperking, ontdekken wat circulaire economie is en ga zo maar verder.

En je krijgt de kans om het Europese EHBO-brevet van het Rode Kruis te halen!

Groepsprojecten

Je engageren voor meer burgerschap doe je niet op je eentje! Tijdens je Samenlevingsdienst neem je ook deel aan specifieke projecten met de andere jongeren van je groep.

Zo doe je samen met mensen met een beperking aan sport, doe je met het team van een natuurgebied een dag lang aan natuurbescherming, neem je deel aan internationale studiedagen en ontmoet je jongeren uit andere Europese landen die zich voor een vergelijkbaar programma engageren, help je mee met een festival, etc.

Je inzetten én bijleren, ook dat is de #Samenlevingsdienst.

Feedbackmomenten en terugblik

Op bepaalde ingeplande momenten kan je je mening, ervaringen en vragen delen met de andere jongeren. Alles is daarbij bespreekbaar: het kan gaan over je doelstellingen en verwachtingen, maar ook over eventuele moeilijkheden die je binnen of buiten je project ervaart.

Je Samenlevingsdienst sluit je af met een tweedaagse ‘terugblik’ (op locatie) waarbij je in groep terugkijkt naar het traject en naar alles wat jullie hebben opgestoken.

Vooruitblik

En wat na die zes maanden Samenlevingsdienst? Wat wil je verder van je leven maken? Misschien heb je zin in een opleiding en weet je nu ook dewelke? Of voel je je klaar voor een job en wil je jee eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten? Dat zijn uitdagingen van formaat die mee je toekomst zullen bepalen. We nemen de tijd om in groep de periode na je Samenlevingsdienst zo goed mogelijk voor te bereiden.


Individuele opvolging

Ook individueel wordt je parcours opgevolgd: je wordt in je zes maanden engagement begeleid door een van onze verantwoordelijken. Die helpt je eventuele moeilijkheden tijdens je Samenlevingsdienst of in het alledaagse leven aan te pakken. Bij die begeleider kan je ook terecht voor problemen van administratieve, sociale, juridische en psychologische aard.