Ik wil een infosessie
volgen

Vormingen die je bij ons kan volgen

Tijdens je Samenlevingsdienst volg je vormingen om zo beter je rechten en plichten als burger te leren kennen. Infosessies over duurzaamheid, veerkracht of verbindend communiceren? Het staat allemaal op het programma! Samen met de andere jongeren van je groep en je begeleiders ontdek je hoe je een goede en kritische burger kan zijn.

Vormingen

Vorming burgerschap

Je Samenlevingsdienst begint met een startweek. Vier dagen lang maak je kennis met de andere jongeren en begeleiders. Jullie worden een hechte groep en volgen samen een heleboel vormingen: wat moet je weten en doen om een goede en kritische burger te zijn? Maar ook politici ontmoeten en met hen in gesprek gaan, de Europese instellingen bezoeken, leren over duurzaamheid, samenleven in diversiteit, eerlijke handel,... Het staat allemaal op het programma. Bovendien krijg je de kans om het Europese EHBO-brevet van het Rode Kruis te halen!

Lees in deze reportage hoe zo'n vorming er in praktijk aan toegaat. 

Groepsprojecten

Meer burgerschap verwerf je niet in je eentje! Tijdens je Samenlevingsdienst neem je ook deel aan specifieke projecten met de andere jongeren van je groep.

Zo sport je samen met mensen met een beperking, doe je een dag lang aan natuurbescherming, organiseer je een festival, neem je deel aan internationale studiedagen en ontmoet je jongeren uit andere Europese landen die zich voor een vergelijkbaar programma engageren.

Je inzetten én bijleren, ook dat is de Samenlevingsdienst.

Feedbackmomenten en terugblik

Op vaste momenten kan je ook je mening, ervaringen en vragen delen met de andere jongeren. Alles is daarbij bespreekbaar: het kan gaan over je doelstellingen en verwachtingen, maar ook over eventuele moeilijkheden die je binnen of buiten je project ervaart.

Je Samenlevingsdienst sluit je af met een tweedaagse ‘terugblik’ (op locatie) waarbij je in groep terugkijkt naar het traject en naar alles wat jullie hebben opgestoken.

Vooruitblik

  • Wat na die zes maanden Samenlevingsdienst?
  • Welke stappen wil je in je verdere leven zetten?
  • Misschien heb je zin in een opleiding en weet je nu ook dewelke?
  • Of voel je je klaar om je eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten?
    Allemaal uitdagingen van formaat die mee je toekomst zullen bepalen. We nemen na je Samenlevingsdienst de tijd om je hier in groep zo goed mogelijk op voor te bereiden.

Individuele opvolging

Ook individueel wordt je parcours opgevolgd door onze verantwoordelijken. Die helpen je bij eventuele moeilijkheden tijdens je Samenlevingsdienst of in het alledaagse leven aan te pakken. Bij die begeleider kan je ook terecht voor problemen van administratieve, sociale, juridische en psychologische aard.