Ik doe een
Samenlevingsdienst

Onze partners

Het aanbieden van een Samenlevingsdienst aan jongeren is enkel mogelijk dankzij het geloof, de steun en de medewerking van tal van partners en gastorganisaties.

Samenwerkingen

Een warme maatschappij. Zorg voor zichzelf. Zorg voor mekaar. Zorg voor de natuur. Dat is wat jongeren tijdens een Samenlevingsdienst met elkaar verbindt.

Het aanbieden van een Samenlevingsdienst aan jongeren is enkel mogelijk dankzij het geloof, de steun en de medewerking van tal van partners en gastorganisaties. Ze geven zuurstof en groeikansen aan jongeren. Ze ijveren voor een inclusieve samenleving waar voor elk talent een plaats is.

Sommige partners zijn officieel lid van het Platform en werken duurzaam en structureel met ons samen. Andere partners werken eerder ad hoc of informeel samen.

Lokale besturen

Sinds 2021 worden alle steden en gemeenten uitgenodigd tot samenwerking met het Platform. De lokale besturen ondertekenen het charter als principeverklaring, informeren de jongeren uit hun regio en nemen de regierol bij de introductie in het lokale netwerk (jeugd, onderwijs, werk, welzijn, samenleven, participatie, integratie,…).

Sommige lokale besturen verwelkomen ook jongeren in hun interne werking (bibliotheek, woonzorgcentrum, kleuteronderwijs, cultureel centrum, groendienst,…) of verlenen logistieke ondersteuning.

DANK !

Netwerk

Jongerenbegeleiders van jeugdorganisaties als Arktos, Jes, Art2work,… of psychosociale begeleiders van het CAW, JAC, Tejo, Overkop, CGG,… informeren jongeren en verwijzen hen door naar de Samenlevingsdienst indien dit traject interessant kan zijn voor hen. Vice versa informeert en verwijst de Samenlevingsdienst ook jongeren door naar de dienstverlening van de partners.

Jobtrajectbegeleiders van lokale kantoren van de VDAB, Group Intro, Emino, OCMW … bekijken per jongere de meerwaarde van een Samenlevingsdienst en verwijzen ze door.

Studietrajectbegeleiders (hogescholen en universiteiten, centra voor volwassenonderwijs, zorgcoördinatoren,…) informeren studenten en verwijzen ze door.

Binnen de domeinen zorg en welzijn, natuur en ecologie, sport, cultuur en onderwijs verwelkomen tal van organisaties jongeren om er als vrijwilliger aan de slag te gaan. Regionale afdelingen van het Rode Kruis, Natuurpunt of Fedasil, maar ook lokale organisaties zoals een boerderij, een bibliotheek, een woonzorgcentrum of een naschoolse opvang treden op als gastorganisatie en begeleiden jongeren op de werkvloer.

Naast ‘in-house’ vormingen, werkt het Platform voor de Samenlevingsdienst samen met diverse educatieve partners : Oxfam wereldwinkels, museum Belle Vue, Het Rode Kruis, Circus in Beweging, Good Planet,…

DANK !

Heb jij ook interesse in een samenwerking met Het Platform voor de Samenlevingsdienst ? Contacteer ons


Steuncomité en Onderzoekscomité

Bij de Samenlevingsdienst mogen we rekenen op een steuncomité en op een onderzoekscomité waarin heel wat mensen zetelen die de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren in België genegen zijn.


Financiële partners