Ik doe een
Samenlevingsdienst

Onze partners

De Samenlevingsdienst wordt ondersteund door pedagogische, institutionele en financiële partners die er mee voor zorgen dat het programma van de Samenlevingsdienst met succes wordt uitgevoerd.

Pedagogische partners

Gedurende de zes maanden van hun engagement, volgen de jongeren van de Samenlevingsdienst een reeks vormingen die hun burgerzin versterkt. De doelstellingen van de vormingen zijn divers: zelfvertrouwen opkrikken, een positief zelfbeeld opbouwen, een toekomstvisie ontwikkelen, de ondernemingszin aanwakkeren, ruimte creëren voor participatie en engagement, een kritische geest kweken, een betere kennis ontwikkelen van de burgerlijke en politieke rechten en plichten, een ontmoetings- en uitwisselingsplek vormen en ga zo maar verder.

We werken daarvoor samen met heel wat pedagogische partners, zoals Oxfam-Solidariteit, het Rode Kruis, het natuurpark van Gaume, de Plantentuin in Meise en nog vele andere.


Institutionele partners

De Samenlevingsdienst kan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rekenen op een sterk partnerschap met Bruxelles Formation, Actiris, VDAB en Le Forem. Zij erkennen de Samenlevingsdienst als een voltijdse vormingsperiode. Iedere jongere die zich engageert in een Samenlevingsdienst is daarom gedurende heel die periode niet langer vanuit deze instanties verplichom actief op zoek te gaan naar werk.


Financiële partners

We kunnen rekenen op de steun van de stad Mechelen, de Koning Boudewijnstichting, het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse gemeenschap.