Ik wil een infosessie
volgen
Back to the news

Federale overheid gaat akkoord met structurele financiering en institutionele erkenning van de Samenlevingsdienst!

Brussel, 10/10/2023 - Een historisch moment voor de Samenlevingsdienst: tijdens het begrotingsconclaaf besliste de federale regering een structurele financiering te voorzien om vanaf 2024 jaarlijks 1.000 jongeren een Samenlevingsdienst te laten volgen. In eerste lezing keurt ze bovendien het wetsontwerp goed dat de Samenlevingsdienst formeel invoert in België. Toekomstige generaties jongeren die een Samenlevingsdienst zullen doen, genieten dan van een wettelijk statuut - dat zowel symbolisch als juridisch sterk is - en van een gepaste vergoeding.


Maatschappelijke betrokkenheid 

De Samenlevingsdienst biedt jongeren tussen de 18 en 25 jaar de kans om zes tot twaalf maanden fulltime betrokken te zijn bij projecten van algemeen nut. Daarbij nemen ze deel aan een burgerschapsvorming, doen ze nieuwe ervaringen op en ontmoeten ze nieuwe mensen met verschillende achtergronden. Alle jongeren zijn vrij om dit programma te volgen, hun plaats in de samenleving te vinden en zich onder te dompelen in het werkleven. Het biedt hen de kans om een aantal cruciale vaardigheden, waarden en normen aan te leren en zich zo te ontwikkelen als verantwoordelijke en kritische burgers. Het aanleren van die normen en waarden is bovendien essentieel in de strijd tegen de groeiende intolerantie en moedigt aan om samen te leven en te werken in tijden van polarisatie. Het concept ‘samenlevingsdienst’ bestaat ook in veel andere Europese landen die het al met succes invoerden (denk daarbij aan Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Luxemburg). Het feit dat elk jaar meer dan 300.000 jongeren betrokken zijn bij dit soort programma’s toont duidelijk een grote relevantie en aantrekkingskracht aan.

Zeer brede steun

Het platform voor de Samenlevingsdienst krijgt sinds zijn oprichting in 2008 (en de laatste jaren in exponentiële mate) steeds meer steun van het maatschappelijk middenveld, verenigingen en lokale en provinciale overheden. Dankzij deze steun is er een echt partnernetwerk van bijna 1.500 organisaties ontstaan, waardoor we meer dan 2.000 projecten kunnen aanbieden aan jongeren.

Een regelgevend kader en structurele financiering

Al meer dan tien jaar bewees De Samenlevingsdienst dagelijks zijn waarde op het terrein. Eindelijk is er de institutionele erkenning en structurele financiering dankzij de steun van de hele federale regering. En in het bijzonder van vicepremier en minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, die het wetsontwerp en de begrotingsnota heeft ingediend. Alsook van staatssecretaris voor Begroting, Alexia Bertrand, en natuurlijk van premier Alexander De Croo. Dankzij de Vivaldi-regering zal de Samenlevingsdienst nu haar volledige potentieel kunnen waarmaken.