Ik wil een infosessie
volgen
Back to the news

Viering van de Samenlevingsdienst in het federaal parlement

Op maandag 18 maart 2024 vierde het Platform voor de Samenlevingsdienst het engagement van jongeren in het federaal parlement. Verschillende politieke vertegenwoordigers spraken ook hun steun uit voor de institutionalisering van de Samenlevingsdienst! Een dubbel engagement van jongeren en politici dus, dat enkel maar toegejuicht wordt om zijn positieve impact op de samenleving!

2024 is een belangrijk jaar voor de Samenlevingsdienst. In de Kamer, waar binnenkort over het wetsontwerp tot invoering van de Samenlevingsdienst in België zal worden gestemd, begon de ceremonie met een toespraak van vicepremier Pierre-Yves Dermagne. Als minister van Economie en Werk steunt hij dit wetsontwerp actief binnen de federale regering en bevestigde hij met klem zijn engagement voor de Samenlevingsdienst. Hij benadrukte dat actief burgerschap vandaag een essentiële waarde is, de Samenlevingsdienst een antwoord biedt op de aspiraties van jongeren om in een meer solidaire samenleving te leven en hen tegelijkertijd in staat stelt nuttige vaardigheden te verwerven. De vicepremier is dan ook verheugd dat de aanstaande wet tot invoering en financiering van de Samenlevingsdienst het mogelijk zal maken om dit alles een grotere reikwijdte te geven. 

Twee gesprekstafels belichtten vervolgens de acties die de jongeren ondernamen. De eerste was gericht op het klimaatproject, met inspirerende initiatieven van jongeren om klimaatproblemen aan te pakken. De tweede was gewijd aan het integratieproject en de inspanningen van jongeren om de inclusie van nieuwkomers te bevorderen. Terwijl deze getuigenissen van jongeren hun dagelijks engagement heel concreet illustreerden, bevestigden ook de aanwezige of vertegenwoordigde politici hun steun. Staatssecretaris van Asiel en Migratie, Nicole De Moor, prees de maatschappelijke meerwaarde van de Samenlevingsdienst en de relevantie van het structurele partnerschap tussen het Platform en Fedasil. Mathias Bienstman, hoofd van de Klimaatcel in het kabinet van Zakia Khattabi, was lovend over de vele concrete acties die jongeren op het terrein uitvoeren.

Op het einde ontvingen de jongeren die hun Samenlevingsdienst in 2023 voltooiden hun deelnamecertificaten - een mooi symbool van hun inzet - uit handen van federale afgevaardigden van de meerderheidspartijen. Door hun aanwezigheid op deze symbolische ceremonie en de hartelijkheid waarmee ze elke jongere feliciteerden, gaven ze blijk van hun sterke steun. Dit is een mooi eerbetoon aan het programma, dat jongeren tussen 18 en 25 jaar in staat stelt vaardigheden te verwerven die essentieel zijn voor hun persoonlijke, professionele en maatschappelijke ontwikkeling, en tegelijkertijd nuttig te zijn voor de gemeenschap.