Ik wil een infosessie
volgen

SAMENLEVINGSDIENST

Historisch moment voor de Samenlevingsdienst

Tijdens het begrotingsconclaaf besliste de federale regering een structurele financiering te voorzien om vanaf 2024 jaarlijks 1.000 jongeren een Samenlevingsdienst te laten volgen. In eerste lezing keurt ze bovendien het wetsontwerp goed dat de Samenlevingsdienst formeel invoert in België. Toekomstige generaties jongeren die een Samenlevingsdienst zullen doen, genieten dan van een wettelijk statuut - dat zowel symbolisch als juridisch sterk is - en van een gepaste vergoeding. Lees hier het volledige persbericht.

Heb jij nood aan een nieuwe richting?

Ben jij tussen de 18 en 25 jaar oud? Wil je even de tijd nemen om na te denken over je toekomst? En engageer je je ondertussen graag voor onze maatschappij? Dan is een Samenlevingsdienst iets voor jou!

Ik wil meer weten