Ik wil een infosessie
volgen

Word een van onze gastorganisaties

De Samenlevingsdienst is voortdurend op zoek naar nieuwe gastorganisaties om de waaier aan projecten voor onze jongeren zo breed mogelijk te houden. Interesseert het programma van de Samenlevingsdienst je en strookt het met jouw visie op maatschappelijke uitdagingen voor jongeren? Contacteer ons dan zeker!

Als gastorganisatie verbind je je ertoe om

  • Eén of meer jongeren tussen 18 en 25 jaar in je organisatie te laten meewerken aan een specifiek project van 6 maanden gedurende 28 uur/week, bij voorkeur van maandag tot donderdag.
  • In te staan voor de vorming en opvolging van de jongere(n) op het terrein. Je duidt daarvoor binnen je organisatie een persoon aan als mentor die de jongere begeleidt bij de uitvoering van de verschillende taken binnen zijn project. De mentor is de persoon op wie de jongere kan terugvallen en is ook de contactpersoon voor het pedagogisch team van de Samenlevingsdienst. Regelmatig organiseren we vormingen voor mentoren en we vragen iedere nieuwe mentor om aan een vormingssessie deel te nemen.


De Samenlevingsdienst verbindt zich ertoe om

  • De projecten van de jongeren te coördineren in samenwerking met de gastorganisatie
  • Een aantal vormingen te geven
  • De uitwisselings- en evaluatiemomenten te organiseren


En hoe beginnen we eraan?

Volg een online infosessie voor alle informatie en om in contact te komen met onze werking!

Enkele hulpmiddelen voor (toekomstige) gastorganisaties en mentoren

Infodocumenten en gidsen voor organisaties en mentoren
Communicatiekit Vlaanderen