Ik doe een
Samenlevingsdienst
Back to the news

Editoriaal September 2022

Nu de federale regering focust op de begrotingsonderhandelingen 2023 en 2024, die – volkomen terecht – gebaseerd zijn op een hele reeks economische ingrepen en maatregelen om de crisis aan te pakken, rijst de vraag welke constructieve, positieve, engagerende en dus hoopgevende projecten er specifiek voor jongeren uit de bus zullen komen.

 Dat is een fundamentele vraag voor het vertrouwen in de toekomst bij de jongeren, die onze wereld van morgen zullen bouwen, en wij bieden de federale regering – tenminste – één antwoord: geef jongeren de kans om zich te engageren voor een Samenlevingsdienst in België, waarmee ze het vertrouwen in zichzelf en in de maatschappij herwinnen door zich collectief in te zetten voor nuttige projecten voor de samenleving. Uit het groeiende succes van zulke initiatieven in het buitenland (meer dan 300.000 jongeren engageren zich elk jaar in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en Luxemburg) blijkt zeer duidelijk dat dergelijke programma’s het verschil kunnen maken op het vlak van zelfvertrouwen, emancipatie, ondernemingsgeest, socioculturele samenwerking, sociale cohesie en meer verbonden samen-leven en samen-werken!

Wellicht zult u me nu zeggen dat een Samenlevingsdienst veel geld kost en dat dit het moment is om te bezuinigen… Niets is minder waar, dames en heren, want de Samenlevingsdienst is geen uitgave, maar een investering! Uit meerdere socio-economische studies blijkt dat elke euro die in zulke programma’s geïnvesteerd wordt, gemiddeld twee euro opbrengt voor de samenleving.

Nu Defensie van plan is om opnieuw een vrijwillige dienst van collectief nut voor en door militairen in te voeren, lijkt het ons des te meer essentieel om dat aanbod aan te vullen met een Samenlevingsdienst, waarbij alle jongeren die dat willen hun steentje in de maatschappij kunnen bijdragen door deel te nemen aan projecten die zinvol zijn voor henzelf, de samenleving en de planeet. Uit onze ervaring met een niet-geïnstitutionaliseerde Samenlevingsdienst, die in deze Nieuwsbrief uitgebreid toegelicht wordt, blijkt duidelijk dat de jongeren veerkrachtig en positief maatschappelijk ingesteld kunnen zijn.

Beste lezers, de actualiteit geeft ons amper reden tot juichen, maar als u deze mooie foto’s bekijkt en de getuigenissen aandachtig leest, kunt u zich laten meeslepen door de geweldige energie die onze jongeren uitstralen!

 

Veel leesplezier!

 

François Ronveaux

Directeur-generaal