Ik wil een infosessie
volgen
Back to the news

Samenlevingsdienst geëerd door het Federale Parlement (video van de Eerste Minister)

BRUSSEL, 17 mei - Op maandag 16 mei werd de "Internationale dag van het samenleven in vrede", uitgeroepen door de Verenigde Naties, gevierd met verschillende evenementen in het federale parlement. Het hoogtepunt van de dag was de ontmoeting van 150 jongeren met ministers, staatssecretarissen en parlementsleden, waarbij ze een certificaat van deelname ontvingen als erkenning voor hun inzet voor de gemeenschap.

Opening van de fototentoonstelling "Eendracht maakt macht"!

Op deze buitengewone dag werd het peristilium van het Paleis van de Natie gevuld met enthousiasme tijdens de opening van de fototentoonstelling " Eendracht maakt macht ". Deze tentoonstelling omvat een twintigtal indrukwekkende foto's op groot formaat, die de toewijding en actie van jongeren illustreren. De beelden tonen hun betrokkenheid bij interventies tijdens overstromingen, hun ondersteuning aan ouderen in verzorgingstehuizen en hun inzet bij het planten van hagen. Elke foto getuigt van het enthousiasme en de vastberadenheid van een jeugd die stevig geworteld is in de uitdagingen van onze tijd. Tijdens de officiële opening van de tentoonstelling en de deuren van het Parlement werden 150 jongeren verwelkomd door federale parlementsleden Melissa Depraetere en Patrick Prévot.

Ontmoeting van jongeren met verschillende ministers en parlementsleden

Vervolgens vond er in de prestigieuze leeszaal een ontmoeting plaats tussen verschillende ministers (zoals Georges Gilkinet, Alexia Bertrand, en anderen) en talrijke parlementsleden, in de vorm van een informele lunch. Deze bijeenkomst bood de gelegenheid om de campagne "Vis-Ma-Vie / Vis-Ma-Vivaldi" te presenteren. Dit grensoverschrijdende burgerinitiatief bood enkele leden van de federale regering en parlementsleden de kans om een halve dag door te brengen met een jonge ambtenaar van de Samenlevingsdienst, waarna ze op hun beurt werden uitgenodigd om een halve dag door te brengen op de ministeriële of parlementaire posten. De ervaring bleek een groot succes te zijn, zodanig dat zowel jongeren als verkozenen om meer vragen! 

Felicitaties van de Premier!

In de vroege namiddag vond in het halfrond een plechtige ceremonie plaats waarbij certificaten werden uitgereikt aan jongeren die in 2022 hun Samenlevingsdienst hebben volbracht. Hoewel Alexander De Croo op dat moment op een missie in het buitenland was, had hij een ontroerende videoboodschap opgenomen om alle jongeren te feliciteren en te bedanken voor hun zes maanden durende inzet voor maatschappelijke projecten. "Het leven draait niet alleen om onszelf, en het is belangrijk dat we ook een bijdrage leveren aan de samenleving. Dit is de essentie van de Samenlevingsdienst", benadrukte de premier. Hij wees op het belang van sociale inclusie en vertrouwen in de democratie, waarden die beide worden aangemoedigd binnen de Samenlevingsdienst. Daarnaast moedigde hij de jongeren aan om hun passies, dromen en ambities te ontdekken door middel van de Samenlevingsdienst en verzekerde hij hen dat de toekomst in hun handen ligt.

Nadat de Algemeen Directeur van het Platform de resultaten en vooruitzichten had gepresenteerd, brachten verschillende jongeren ontroerende getuigenissen over hun persoonlijke ervaringen en hoe de deelname aan dit programma hun traject heeft veranderd. Ze uitten met aanstekelijk enthousiasme de kernwaarden van het Samenlevingsdienst-programma, namelijk geëngageerd burgerschap, persoonlijke ontwikkeling van jongeren, sociale inclusie en solidariteit.

De certificaatuitreiking in het halfrond

Ten slotte werd de ceremonie afgesloten met een eervol moment: de uitreiking van certificaten aan de jongeren die de Samenlevingsdienst hadden volbracht. Dit was een symbolische bekroning van hun toewijding aan de gemeenschap. Parlementsleden van elke fractie binnen Vivaldi reikten deze "certificaten" uit aan de jongeren, in een warme sfeer die bevorderlijk was voor symbolische en oprechte erkenning van hun inzet.

Ter afsluiting van de dag benadrukte de voorzitter van de Kamer, Eliane Tillieux, in haar toespraak de actieve rol van deze jongeren bij het bevorderen van een vreedzame samenleving. Ze wees op het belang van vertrouwen, diversiteit, burgerzin en solidariteit als essentiële pijlers voor de opbouw van een samenleving en de voorwaarden die haar mogelijk maken.

De Samenlevingsdienst wacht ook op institutionele en budgettaire erkenning

Gedurende de afgelopen tien jaar heeft de Samenlevingsdienst 3.500 jongvolwassenen in staat gesteld essentiële vaardigheden te ontwikkelen voor hun persoonlijke, professionele en maatschappelijke groei, terwijl ze tegelijkertijd een waardevolle bijdrage leverden aan anderen en de samenleving. Echter, dit aantal valt in het niet bij de 300.000 jongeren die jaarlijks in onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië) worden gemobiliseerd.

In België worden momenteel een wetsontwerp tot invoering van een Samenlevingsdienst en een begrotingsnota besproken op federaal regeringsniveau, onder leiding van vicepremier Pierre-Yves Dermagne. Vivaldi heeft nu de gelegenheid om zijn achterstand in te halen en de Samenlevingsdienst tot een daadwerkelijk overheidsbeleid voor de mobilisatie van jongeren te maken. Het is van essentieel belang dat elke jongere die actief zijn burgerschap wil uitoefenen, formeel wordt erkend en juridisch wordt beschermd.

Over Het Platform voor de Samenlevingsdienst:

Het Platform voor de Samenlevingsdienst is een Belgische, pluralistische en autonome VZW die meer dan 800 non-profitorganisaties verenigt rond de invoering van een Samenlevingsdienst in België. Gesteund door een steun- en onderzoekscomité wil het Platform alle jongeren tussen 18 en 25 jaar een vrijwillige Samenlevingsdienst aanbieden om hun persoonlijke ontwikkeling en hun integratie in de maatschappij als actieve, verantwoordelijke, kritische en geëngageerde burgers te bevorderen. Naast de uitvoering van een operationeel programma waaraan al meer dan 3000 jongeren hebben deelgenomen, streeft het Platform voor de Samenlevingsdienst naar een wet die een Samenlevingsdienst in België invoert.